Toto je reklama automaticky vložena webhostingem, může se vám tam zobrazovat cokoliv, já s těmito produkty ani službami nemám nic společného ani je nepropaguji!
This advertisement is automatically inserted by webhosting, you can see anything there, I have nothing to do with these products or services and don't promote it!

AmiGanS

Weby BLAYEN a AMIGANS jsou bohužel dočasně mimo provoz protože na webhostingu (jiném než tomto) údajně došlo 29.12.2021 k ransomware útoku proto nepropadejte panice, nehledejte provaz, musíme jen počkat až si tamní obsluha klávesnice a myši dojí svačinu, dohraje hry, vyřídí 5 osobních telefonátů, přečte si zprávy a nahodí to zpátky ;-P Pokud by to trvalo dlouho, najdu jiný hosting a dám to tam.

Unfortunately, the BLAYEN and AMIGANS websites are temporarily off because a ransomware attack allegedly occurred on the webhost (other than this) on 29.12.2021, so do not panic, do not look for a rope, we just have to wait for the local keyboard and mouse operator to finish snacking, finish games, handle 5 personal phone calls, read the messages and throw it back ;-P If it would take a long time, I'll find another hosting and put it there.
:: BLAYEN.SF.CZ ::


Toto je reklama automaticky vložena webhostingem, může se vám tam zobrazovat cokoliv, já s těmito produkty ani službami nemám nic společného ani je nepropaguji!
This advertisement is automatically inserted by webhosting, you can see anything there, I have nothing to do with these products or services and don't promote it!